بایدها و نبایدهای مصاحبه‌ی شغلی

6 جمله‌ای که هرگز نباید در مصاحبه‌ی شغلی بگویید.

اگر تا به حال تجربه‌ی حضور در مصاحبه‌های شغلی را داشته‌باشید، احتمالا استرس خود را در آن روز به یاد دارید. این استرس گاهی اوقات باعث می‌شود چیزهایی را در آن جلسه عنوان کنید که قصد مطرح کردن آن را نداشتید. مصاحبه‌کننده‌ها نیز همه‌ی حرف‌های شما را تجزیه و تحلیل…