بهترین غزلیات سعدی

بهترین اشعار عاشقانه سعدی

سعدی شیرازی، بزرگترین و شناخته شده ترین سخنگوی زبان پارسی و از بزرگترین ادیبان جهان است. متون نوشته شده به دست سعدی از قبیل گلستان، بوستان و غزلیات قرن‌ها کتاب درسی ایران و حوزه فرهنگی ایران بزرگ بوده است و چیزی که امروز به نام زبان فارسی می‌شناسیم، میراثی است…