اقلام مورد نیاز حجاج

همراه داشتن چه وسایلی برای سفر حج لازم است؟

سفر حج تمتع یکی از آرزوی‌های هر مسلمان است که هر چند سابقه تاریخی دارد و حتی قبل از ظهور اسلام، به عنوان یک مسأله عبادی مطرح بوده، آثار و برکات بسیاری دارد که می‌تواند در تحول و سازندگی انسان نقش مؤثری داشته باشند. سفر حج همچون سایر سفرها، نیازمند لوازم و…