دختر خسته

10 علت به تعویق انداختن کارها

همه‌ی ما به تعویق انداختن کارهایمان را تجربه کرده‌ایم. گاهی اوقات بدون این که دلیل قانع‌کننده‌ای داشته‌باشیم، از انجام دادن وظایف خود سر باز می‌زنیم. با این کار ناخودآگاه زمان آزاد خود را بیهوده می‌گذرانیم. افرادی که به این تعویق انداختن‌ها عادت کرده‌اند، چند سال از زندگی خود را با…