مرتضی امیری اسفدقه

اشعار امیری اسفندقه+شعر اسفندقه برای شهید حججی

مرتضی امیری اسفندقه شاعری است که در سال 1345 در شهر تهران متولد شد. این شاعر دوران کودکی خود را در مشهد گذرانده‌است. اسفندقه به انجمن‌های شعری شاعرانی مانند مهدی اخوان ثالث و محمد قهرمان رفت‌وآمد داشته‌است. وی اشعار خود را در قالب کتاب‌هایی نظیر هیس گل‌ها خوابند، سیاه‌مست سایه…