کتاب حیفا

معرفی کتاب: حیفا

طی یک حفره اطلاعاتی در موساد و به دنبالش نفوذ نیروهای اطلاعاتی جبهه مقاومت (ایران، عراق و حزب الله) از این حفره مدارک مربوط به این ماموریت موساد افشا می‌شود و تیم اطلاعاتی جبهه مقاومت اطلاعات را تحلیل می‌نماید.  در آخر ردپای حیفا (حفصه) و ابومحمد العدنانی در الرمادی کشف می…