دست فردی که دارد ساعت را جلو می‌کشد

تغییر ساعت سال 97

ایران از جمله کشور‌هایی است که در طی سال روزهای بلند و کوتاهی را تجربه می‌کند. همین پدیده نیز باعث شده تا به منظور استفاده‌ی بیشتر از روشنایی روز، ساعت رسمی کشور اول تیر ماه یک ساعت جلو کشیده شود و دوباره اول مهر ماه به روند عادی خود باز…