تعطیلی دولت آمریکا به چه معناست؟

تعطیلی دولت آمریکا از سوی ترامپ

شما میدانید تعطیل شدن دولت به چه معناست؟ حال باید از تعطیل شدن دولت یکی از ابرقدرت‌های جهان بشنوید. رسانه‌های آمریکا گفته‌اند قانون‌گذاران این کشور بر سر درخواست رئیس‌جمهور کشورشان برای تأمین بودجه احداث دیوار حائل در مرز مکزیک به توافق نرسیدند. به همین دلیل دولت فدرال از ساعاتی دیگر…