درامدمان را مدیریت کنیم

با این 6 روش درآمدتان را مدیریت کنید

راوی این داستان یک نویسنده معروف است که شاید اسم او را بارها شنیده باشید. جاشوا بکر نویسنده کتاب «the more of less» است. او چند توصیه اقتصادی مهم را برای شما دارد که ممکن است زندگی شما را برای همیشه تحت تاثیر قرار دهد. 1. «بیشتر افرادی که در…