راهنمای ورود به ورزشگاه

راهنمای ورود به ورزشگاه برای تماشاگران

راهنمای ورود به ورزشگاه با کارت عضویت اگر جزء تماشاگرانی هستیدکه با شماره 16 رقمی کارت عضویت خود بلیط خریده اند، راهنمای زیر برای شما حتما به دردتان می‌خورد. تماشاگران که از طریق وب‌سایت، با شماره 16 رقمی کارت عضویت خود بلیط خریده اند، باید جهت تماشای مسابقه و استقرار خود،…