مبلغ وام ازدواج 98

مبلغ وام ازدواج در بودجه سال 98

خبرگزاری فارس گفته است جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور نشان می دهد دولت وام قرض الحسنه ازدواج جوانان را 15 میلیون تومان مانند همان که سال جاری داشته‌ایم، تصویب کرده و به مجلس ارسال می‌کند. با توجه به بند «الف» تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده به منظور حمایت از ازدواج…