افراد باهوش چه کسانی هستند

۲3 عادت روزانه که شما را باهوش‌تر می‌کنند – قسمت دوم

در قسمت قبل در مورد عادات افراد باهوش و کارهایی که باعث ورزیدگی مغز می‌شوند صحبت کردیم. در این قسمت نیز ادامه 23 مطلب را آوردیم و می‌خواهیم به شما معرفی کنیم. پیگیر سوال‌های خود باشید یکی از مسائل مهمی که امروزه با وجود عقاید مختلف، همه باید به آن…