ماجرای نماینده بی ادب سراوان

پشت پرده ماجرای نماینده هتاک سراوان

حتما ماجرای نماینده سراوان در مجلس و مواجهه از بالا به پایین او با یک کارمند را این روزها در شبکه‌های اجتماعی خوانده‌ و شنیده‌اید. نماینده مذکور، نماینده سراوان بوده است که برای حل مشکلی که در ادامه مشخص خواهد شد که چه مشکلی و برای چه کسی بوده است،…