سرودهای انقلابی دهه فجر

متن سرودهای دهه فجر

سرودهای انقلابی در ایام الله دهه فجر نشان‌دهنده میزان شور و شوق و علاقه مردم برای داشتن ایران زیباتر و شادتر را نشان می‌دهد.

موضوع نقاشی دهه فجر

ایده های نقاشی دهه فجر برای مدرسه

برای این نقاشی ها از ایده ها و ابزار های زیادی می توان بهره گرفت نقاشی با آبرنگ، مداد شمعی ، پاستل ، رنگ آمیزی کردن طرح های توخالی چاپی، کشیدن کاریکاتور و گواش … ایده هایی هستند که در این مقاله از هر کدام برای شما نمونه ای را آوردیم .