معرفی رشته دندان‌پزشکی

کار یک دندان‌پزشک پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان است. کار دندانساز با دندانپزشک متفاوت است. در گذشته این دو رشته را یکسان می دانستند در حالی که دندانسازی (پروتزهای دندانی) بخشی از رشته دندانپزشکی می باشد. پروتزهای دندانی نیز در مقطع کاردانی ارائه می شود. دانشجویان در این رشته در…