همه چیز در مورد بینایی سنجی

همه چیز در مورد بینایی‌سنجی

در اپتومتری یا همان بینایی‌سنجی ساختارهای مربوط به چشم بررسی می‌شود. این علم به تجویز عدسی‌های مناسب و سایر ابزارهای کمک‌کننده به بینایی و یا پیشنهاد تمرین‌های چشمی می‌پردازد. کار بینایی‌سنج‌ها چیست؟ بینایی‌سنج با کمک ابزارها و دستگاه‌های مخصوص مشکلات بینایی افراد را شناسایی می‌کند. بینایی‌سنجان بعد از تشخیص و…