دختر شاد و آرام

این 10 عامل آرامشتان را به هم می‌زند

گاهی اوقات، آرام و قرار نداریم. عوامل متعددی انگار دست در دست یک دیگر می‌دهند تا آرامش را بر ما حرام کنند. زنده هستیم؛ اما، طعم تلخ اضطراب اجازه‌ی زندگی کردن را به ما نمی‌دهد. اگر می‌خواهید ذهن و قلبتان را آرام‌تر از امروزشان ببینید، پیشنهاد می‌کنیم در ادامه با…

دختری از پنجره به بیرون خیره شده

این 10 رفتار نشان می‌دهد عزت نفستان پایین است.

تا به حال به میزان عزت نفس خود فکر کرده‌اید؟ فکر می‌کنید عزت نفستان بالا است یا پایین؟ عزت نفس مسئله‌ای است که خواه‌ناخواه روی روند زندگی شما تاثیر می‌گذارد. گاهی اوقات آنچنان بی‌صدا کارش را انجام می‌دهد که حتی متوجه حضورش نمی‌شوید. به همین دلیل نیز فکر کردن به…