مسکن مهر پردیس

از اوضاع مسکن مهر پردیس چه خبر؟

مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه ساخت مسکن در تاریخ کشور، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. متقاضیان مسکن مهر در همه شهرهای ایران، از سال 86 و زمان دولت آقای دکتر احمدی نژاد، وارد این پروژه شده و با پراخت بخشی از مبلغ ساخت خانه، و استفاده…