محدوده طرح ترافیک

محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد

همشهریان عزیز تهرانی حتما با اصطلاح طرح زوج و فرد آشنایی دارند. معمولا در روزهای پرترافیک و آلوده تهران، برای کاهش حجم ترافیک این طرح از درب منازل اجرا می‌شود. در کل در مرکز شهر و در محدوده مشخصی، این طرح اجرا می‌شود با اجرای این طرح، در این محدوده…