ابوالفضل زرویی نصرآباد

درباره ابوالفضل زرویی نصرآباد چه می‌دانید؟

ابوالفضل زرویی نصرآباد در روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۸ در تهران به دنیا آمد. او که یک دوره درمان طولانی را برای بیماری‌اش تحمل می‌کرد، دار فانی را وداع گفت. علت فوت عارضه قلبی تشخیص داده‌اند. زمان و مکان تشییع جنازه  ابوالفضل زرویی نصرآباد مطابق آنچه در رسانه‌ها اعلام شده است، خانواده…