معرفی رشته  علوم تغذیه

معرفی رشته علوم تغذیه

هدف و ماهیت علوم تغذیه علم تغذیه مجموعه وسیعی از اطلاعات و دانش‌ بشری است که به ارتباط بین غذا و سلامتی موجود زنده می‌پردازد و با عواملی مانند بیولوژی، بیوشیمی، علوم رفتاری، علوم اجتماعی و بهداشت ارتباط دارد. به عبارت دیگر علم تغذیه یک علم چند بعدی است و به…