عزاداری در ماه محرم الحرام

مجالس عزای ابا عبدالله در مناطق مختلف تهران

باز این چه شورش است که در خلق آدم است باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است هیأت‌ها و مجالس عزاداری حضرت سیدالشهدا در شهر تهران هر یک به نوبه خود سعی دارند تا سهمی در این عزای حسینی داشته باشند. لباس عزای سیاه امام حسین…