سی و هفتمین جشنواره فجر

فیلم‌های جشنواره فیلم فجر

به دنبال منتشر شدن فراخوان سی‌ و هفتمین جشنواره فیلم فجر که حول شرایط حضور فیلم ها در جشنواره فجر توضیح داده‌بود، در ادامه به معرفی فیلم های احتمالی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر خواهیم‌پرداخت. در فراخوان سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از بین فیلم‌های بلند سینمایی 22…