روز تهران

روز تهران – سینماها نیم‌بها، موزه‌ها رایگان است

هیچ می‌دانید دلیل نام‌گذاری 14 مهر ماه به روز تهران چیست؟ در این مقاله علت آن را بخوانید. 111 سال پیش، تقریبا یک سال و سه ماه پس از امضای فرمان مشروطیت ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار، متمم قانون اساسی مشروطه در 14 مهرماه 1286 شمسی به امضای محمدعلی شاه…