آموزش ساده و سریع ورد

اضافه کردن سربرگ و پابرگ در ورد

برای اصافه کردن سربرگ مراحل زیر را دنبال کنید.