معرفی رشته زیست شناسی

معرفی رشته زیست شناسی

هدف و ماهیت زیست شناسی مکان زیست انسان‌ها به مطالعه نیاز دارد، و مطالعه و تحصیل در این رشته به صورت تخصصی دارای گرایش‌های گوناگونی شده است و این گوناگونی‌ها تابع انواع و اقسام مختلف موجودات و زیستگاه‌های مختلفی است که در جهان خلقت موجود می‌باشد. گیاهان، جانوران، سلول‌ها، دریا…