زمین لرزه تهران امروز

زلزله امروز شهر تهران + جزئیات

امروز حوالی ساعت ۱۴:۵۶ تهران در نزدیکی های دماوند لرزید. این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین به بزرگی 2.5 ریشتر رخ داد. این زمین لرزه دوباره و سه باره  در ساعات ۱۵:۱۹ و ۱۵:۳۳ به ترتیب با بزرگی های 2.7 و 2.5 ریشتر تکرار شد. این زمین لرزه در…