موی خیس

خوابیدن با موی خیس، خوب یا بد؟

شاید شما هم از آن دسته آدم‌هایی باشید که شب‌ها به حمام می‌روند. حالا یا برنامه‌ی کاری شما این فعالیت را برایتان تبدیل به عادت کرده و یا حتی بدون این که خودتان متوجه شده‌باشید، چند وقتی است شب‌ها به حمام می‌روید. بعد از آن‌ هم با همان موهای خیس…