رشته مهندسی صنایع

معرفی رشته و بازار کار مهندسی صنایع

در بازار رقابتی امروز، شرکت‌ها و سازمان‌ها برای بقا و رسیدن به اهداف خود باید از منابع مالی و غیرمالی موجود، به صورت بهینه استفاده کنند تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی نمایند. علاوه بر این موارد تلاش در جهت افزایش کیفیت محصولات و خدمات در کنار بکارگیری نوآوری های مختلف، در…