خلاقیت کودکان را بهتر بشناسید

ذهن خلاق و منطقی کودکان را بیشتر بشناسید – قست اول

مارک تواین یکی از پایه‌ای ترین مشکلات موجود در علوم شناختی را این گونه بیان کرده است: «چیزی شگفت انگیزی در مورد علم وجود دارد و آن این است که فرد حدس‌های بسیار عمده‌ای می‌زند در حالی که کمتر به حقایق بها داده است.» تواین خیلی جدی این حرف را نزد اما…