پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب زیارت کردن – دیدن زیارت معصومین در خواب

اگر کسی خواب ببیند به زیارت امام حسین(ع) نائل شده است، امام حسین(ع) از او راضی است و چنین شخصی باید افکار و اندیشه‌ای مانند امام حسین(ع) داشته باشد. انسان پرهیزکار، از خود گذشته، شجاع و فداکاری شود و فقط برای رضای خداوند زندگی را بگذراند.

غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب قبرستان و دیدن قبور در خواب

اگر در خواب ببینید که با خیالی راحت و در آرامش در قبرستان راه می‌روید، این خواب نمادی از تغییرات مثبت در آینده است. این تغییرات سریع تر از آنچه فکرش را می‌کنید به سراغ شما می‌آیند.