غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب قبرستان و دیدن قبور در خواب

اگر در خواب ببینید که با خیالی راحت و در آرامش در قبرستان راه می‌روید، این خواب نمادی از تغییرات مثبت در آینده است. این تغییرات سریع تر از آنچه فکرش را می‌کنید به سراغ شما می‌آیند.