در مورد هوشبری

معرفی رشته هوشبری

هوشبری از زیرشاخه‌های رشته‌های پیراپزشکی است که در چند سال اخیر در مقطع کاردانی ارائه می شد؛ اما، در حال حاضر امکان تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور  برای دانشجویان فراهم است. شیوه‌ی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته هوشبری با…