کنکور از کی حذف میشه

گام به گام برای حذف کنکور؛ اطلاعیه مشاور عالی رئیس سازمان سنجش

اگر از اخبار کنکور و مصوباتش می‌خواهید آگاه شوید، امروز با ما همراه شوید. امروز خبرهای خوبی برای دانش‌آموزان نمونه داریم. دانش‌آموزانی که سال‌ها تحصیل می‌کنند و عمر خود را در مدرسه‌ها و پای امتحاناتشان می‌گذارند، دوست دارند بیشتر تاثیر این کارها را در زندگی‌ آینده‌شان ببینند. کنکور متاسفانه فقط…