اربعین 98

راهنمای جامع نکات لازم برای پیاده‌روی اربعین 98

کلاه و یک دست لباس گرم، مثلا یک سوییشرت به همراه ببرید. بیش از یک دست اضافی است. شاید بتوان گفت حتی همان یک سوییشرت کم‌جا کافی باشد.