کولرهای دستی خودتان را بسازید

سه روش ابتکاری برای خنک نگه داشتن خانه در تابستان

وجود یک خنک کننده در خانه می تواند محیط زندگی تان را همیشه خنک نگه دارد اما این راه بهترین راه نیست. چرا که کشور عزیزمان ایران این روزها در بحران انرژی به سر می برد و نیازمند توجه تک تک ماست تا زمانی که بتواند از منابع انرژی تجدید…