چگونه با فرزندم ارتباط برقرار کنم؟

چگونه با نوجوانم ارتباط بر قرار کنم؟

نوجوانی دوره‌ی انتقال از کودکی به بزرگسالی است و افراد در این دوره گاهی خیلی پیچیده و غیر‌قابل پیش‌بینی رفتار می‌کنند. با این وجود برقراری ارتباط با آن‌ها غیر ممکن نیست. روش اول: زمانی برای گپ زدن در نظر بگیرید غذا خوردن زمان مناسبی برای شروع گفت‌وگو است هنگام غذا…