تصویر آیت الله سیستانی در دیدار با نماینده دبیرکل سازمان ملل

جدیدترین تصویر آیت الله سیستانی

آیت الله سیستانی متولد 1309 در مشهد، یکی از مراجع تاثیر گذار شیعه و از مهمترین شخصیت های کشور عراق است. از ایشان تصاویر بسیار کمی منتشر شده است و بسیاری از دیدارهای ایشان رسانه ای نمی شود. اما اخیرا در دیدار با یان کوبیچ فرستاده دبیرکل سازمان ملل، تصاویر…