چگونه کارت بانکی خود را به کارت سوخت متصل کنیم؟

اگر در جریان اخبار روز کشور باشید، مطمئنا اخبار مربوط به طرح ساماندهی مصرف سوخت، بهینه سازی مصرف سوخت یا همان سهمیه بندی مصرف بنزین را شنیده اید. اخیرا برای افرادی که کارت سوخت خود را در اختیار ندارند، این امکان ایجاد شده است که با اتصال کارت بانکی به…