آغاز سال نو میلادی 2019

جشن آغاز سال نو میلادی 2019

سال میلادی با شروع ماه ژانویه، آغاز می‌شود. این یک سنت دیرینه است؛ همان‌طور که سال قمری اول محرم و سال شمسی اول فروردین شروع می‌شود. شروع سال، با مبدا آن متفاوت است. مسیحیان، میلاد عیسی مسیح (ع) را مبدا تاریخ می‌دانند؛ یعنی روز 25 ماه دسامبر که بر حسب…