تعبیر خواب چادر سر کردن

تعبیر خواب ازدواج و عروسی

ازدواج یا عروسی به معنای رسیدن به هدف است و ازدواج کردن خود به معنای سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد.