چگونه به کودکتان آموزش دهید

وقتی کودکتان حرف خجالت‌آوری می زند، چه می‌کنید؟

حتما به یاد دارید زمان هایی را که کودکتان هر چیزی که به ذهنش رسیده به طور ناگهانی به زبان آورده و لحظات خجالت آوری را برای شما به بار آورده است. مثلا در مطب دکتر با صدای بلند در مورد چاقی یک نفر صحبت می کند و کاملا با…