نخستین سردار زن ایرانی

بانوی سردار کیست؟ – بی بی مریم بختیاری

سردار مریم بختیاری نخستین بانوی سردار ایرانی است که به خاطر رشادت‌هایش در جنگ جهانی و مبارزه با انگلیس و روسیه، بالاترین نشان پادشاهی آلمان را دریافت کرد.