بی ادب

برخورد با افراد بی‌ادب

در جامعه با افراد مختلفی روبه‌رو می‌شویم. هر یک از این رفتارها به شیوه‌ای با دیگران برخورد می‌کنند. برخورد این افراد ممکن است مطابق میل ما نباشد؛ اما، ما نمی‌توانیم جامعه را از این افراد خالی کنیم. بنابراین بهتر است به دنبال راه‌هایی برای ارتباط بهتر با این افراد باشیم.…