کار خانه و کار کردن در بیرون

وقتی که پسرم فهمید مادرهایی هستند که داخل خانه کار می‌کنند

مثل همه مادرهای با مسئولیت من هم ماه‌ها صرف این‌که کودکم را چگونه تربیت کنم، کردم. هیچ شکی نداشتم که بعد از  مرخصی زایمانم دوباره به سرکار برخواهم گشت. جالب است بدانید که در آمریکا بسیاری از زنان قبل از حتی نصف مرخصی زایمانشان سرکار برمی‎گردند. (این مرخصی در آمریکا…