عامل بوی بد در تهران

واقعیت بوی نامطبوع پایتخت؛ نه دماوند و نه آلودگی

طبق بررسی‌ها بوی منتشر شده علی‌رغم برخی شایعات پخش شده ناشی از گاز آتشفشان دماوند نیست. از این رو که جهت وزش غالب باد دیروز از غرب به شرق یعنی از سمت تهران به سمت دماوند بوده است پس امکان پخش بوی نامطبوع از این سو منتفی است. البته مقامات…