دانش اموز بوشهری

اندر فواید و مضرات فیلترینگ تلگرام؛ 20:30 رسانه مردمی است؟

اگر همین فضای مجازی نبود، اگر این فیلم‌ها و رسانه‌ها نبودند، چگونه باید فریاد فروخفته این دانش‌آموز که ناشی از تحقیر شخصیتش است را می‌دیدیم؟