قورباغه ات را قورت بده

12 قدم تا موفقیت قسمت اول

هیچ میدانید افرادموفق چقدر در زندگیشان با برنامه ریزی عمل می کنند و چقدر در انجام کارهایشان دقیق و حساب شده اند؟ ممکن است گاهی آرزو کنید برای چند روز کنار یک فرد پولدار یا موفق زندگی کنید تا راه وو روش آن ها را یاد بگیرید. در این مقاله…