در مورد گفتار درمانی

معرفی رشته گفتار درمانی

وظایف گفتار درمانی ارزیابی و درمان افراد با اختلالات سخنوری، زبان، صدا و روانی صحبت. در صورت نیاز انتخاب سیستمهای ارتباطی مختلف و آموزش استفاده از آنها. تحقیق درباره مشکلات سخنوری و زبان مشاهده پیشرفت بیماران و سازگار سازی درمان با هریک از آنها توسعه و اجرای برنامه‌های درمان برای مشکلاتی…