افزایش حقوق,پس انداز حقوق

چگونه درخواست افزایش حقوق بدهیم؟

افزایش حقوق و ارائه درخواست آن به کارفرما امری دشوار است. اما به هر حال مسئله‌ای است که همه ما ممکن است با آن مواجه شویم. باید بدانیم این کار اصول و منش خاصی دارد. اگر مدت زیادی است که در جایی کار می‌کنید، بهتر است ارزش‌های کارتان و تحولاتی…